Skip to main content

Leczenie
implantologiczne

Implanty zębowe to nowoczesne rozwiązanie pozwalające zachować naturalny uśmiech po utracie własnych zębów. Wszczepy śródkostne (implanty) są bezpieczne, trwałe i zapewniają bardzo szeroką gamę rozwiązań, gdyż mogą być stosowane zarówno przy częściowych jak i całkowitych brakach uzębienia.

Leczenie prowadzi lek. stom. Łukasz Rzeszut, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Co to są implanty zębowe
– najważniejsze informacje

Implant dentystyczny to sztuczny korzeń zęba, który podobnie jak naturalny korzeń zęba tkwi w tkance kostnej szczęki lub żuchwy. Może stanowić fundament zarówno dla pojedynczej korony zęba, jak i dla mostu. Implanty dentystyczne mogą być również wszczepiane w celu stabilizacji protez całkowitych poprawiając diametralnie ich utrzymanie, a tym samym komfort użytkowania. Stosując implanty dentystyczne nie musimy szlifować zębów sąsiednich pozbawiając je bezpowrotnie tkanek twardych. Implanty dentystyczne zapewniają nie tylko naturalny wygląd zębów, ale przede wszystkim komfort i poczucie bezpieczeństwa użytkowania naturalnego uzębienia. Dlatego polecane są dla pacjentów w każdym wieku.
Implanty są wykonane z tytanu, który jest materiałem całkowicie akceptowalnym przez ludzki organizm – biozgodnym i stabilnym. Proces implantacji jest zabiegiem całkowicie bezbolesnym, wykonywanym w znieczuleniu miejscowym (czyli takim jak przy leczeniu próchnicy zębów) i w przypadku wszczepu pojedynczego implantu trwa około 20 min.
Wykonujemy także zabiegi przygotowawcze do leczenia implantologicznego: zabiegi odbudowy tkanki kostnej w przypadku, gdy jest jej zbyt mało, zabiegi regeneracji tkanek, zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej.

Kiedy możemy zastosować
u Ciebie implanty zębowe?

Kiedy brakuje Ci jednego zęba

To sytuacja, z którą bardzo często mamy do czynienia. Pojedynczy brak zębowy można jednak w prosty sposób odtworzyć przy użyciu implantu. Zaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności interwencji w tkanki zębów sąsiednich (brak konieczności preparowania tkanek zębów sąsiednich w celu wykonania mostu protetycznego).
Ważne jest, abyś przed usunięciem zęba skonsultował się z implantologiem i jemu powierzył ten etap leczenia, który jest niezwykle ważny w przygotowaniu przedimplantologicznym. W niektórych przypadkach istnieje również możliwość wszczepienia implantu podczas tej samej wizyty, na której ząb jest usuwany.

Kiedy brakuje Ci kilku zębów

To sytuacja, w której odtwarzamy Twój uśmiech przy użyciu kilku implantów i koron protetycznych lub mostów protetycznych. Bardzo duże zastosowanie mają takie rozwiązania przy brakach zębów bocznych (braki skrzydłowe uzębienia). Wtedy zastosowanie konwencjonalnych rozwiązań typu most protetyczny nie jest możliwe i pacjenci często borykają się z koniecznością użytkowania protez ruchomych. Nie jest to jednak konieczne, ponieważ można zastosować stałe prace protetyczne oparte na implantach, które wszczepiamy w miejsce brakujących zębów trzonowych.

Leczenie implantologiczne całkowitego bezzębia

To sytuacja, w której – w zależności od możliwości technicznych – jesteśmy w stanie odtworzyć uśmiech przy użyciu protez stałych – to znaczy przy użyciu koron i mostów lub przy pomocy protez ruchomych zakotwionych na implantach.
Czy wiesz, że wystarczy wszczepienie tylko dwóch implantów, aby poprawić stabilizację Twojej protezy o 100%?

Jak przebiega
leczenie implantologiczne?

Leczenie implantologiczne przebiega w kilku etapach:

Etap pierwszy

 • badanie pacjenta
 • wykonanie zdjęć rentgenowskich – wewnątrzustnych lub pantomograficznego. Niekiedy istnieje konieczność poszerzenia diagnostyki o tomografię komputerową
 • pobranie wycisków w celu wykonania modeli diagnostycznych
 • omówienie możliwości i przebiegu leczenia

Etap drugi

 • zabieg chirurgiczny w znieczuleniu miejscowym – czas trwania przy jednym implancie około 20 min
 • nacięcie tkanek miękkich
 • wykonanie wiertłem łoża pod implant
 • wprowadzenie implantu
 • kontrola RTG
 • zszycie rany

Etap trzeci

 • usunięcie szwów po około 7-10 dniach

Etap czwarty

 • po okresie wgajania implantu – w zależności od jego rodzaju i miejsca jego wszczepienia – od 3 tygodni do 6 miesięcy od zabiegu chirurgicznego (w szczęce dłużej, w żuchwie krócej) – odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej lub w przypadku implantów kołnierzowych – pobranie wycisków przed wykonaniem pracy protetycznej – przypadku implantów przykrytych tkankami miękkimi jest to kolejny etap po ich odsłonięciu(po około 2 tygodniach)

Etap piąty

 • oddanie pracy protetycznej