Skip to main content

Chirurgia
stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna to dziedzina obejmująca zabiegi operacyjne w obrębie jamy ustnej – od ekstrakcji zębów, przez wszczepianie implantów, po mikrochirurgię tkanek miękkich.

Chirurgia stomatologiczna
– najważniejsze informacje

To bardzo szeroka dziedzina, choć często utożsamiana jest z przykrym dla pacjenta zabiegiem ekstrakcji, czyli usunięcia zęba. Nowoczesna chirurgia powinna się jednak kojarzyć z bezbolesnymi, atraumatycznymi zabiegami, które często zapobiegają utracie zęba.

Proponujemy Ci następujące zabiegi chirurgiczne:

  • wszczepianie implantów stomatologicznych – patrz zakładka leczenie implantologiczne
  • usuwanie zębów, w tym również zębów mądrości częściowo i całkowicie zatrzymanych, czyli takich, których nie widać w jamie ustnej
  • usuwanie zawiązków zębów, czyli germektomia odsłanianie zębów zatrzymanych dla celów ortodontycznych
  • usuwanie torbieli zębopochodnych*
  • pobieranie wycinków ze zmian zlokalizowanych w jamie ustnej do badania histopatologicznego
  • resekcje wierzchołków korzeni zębów, czyli tzw. chirurgię endodontyczną konieczną w przypadku niepowodzenia leczenia kanałowego*
  • hemisekcje, czyli zabiegi usunięcia połowy zęba tzn. jednego korzenia i połowy korony zęba z zachowaniem pozostałej jego części*
  • radektomie, czyli zabiegi usunięcia jednego korzenia zęba z pozostawieniem pozostałej części zęba*
  • cały zakres chirurgi periodontologicznej i śluzówkowo-dziąsłowej – patrz odpowiednie zakładki
* zabiegi te mogą być poszerzone o wszczep materiału kościozastępczego